Var vi är aktiva

CHwB Sverige
KuG grundades 1995 som en självständig icke-statlig, svensk organisation. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och styrelsen har sitt säte här.
CHwB Albanien
KuGs kontor i Tirana är det nyaste i organisationen och öppnade 2009.
CHwB Bosnien och Hercegovina
KuGs första kontor öppnade 2000 i Sarajevo. Idag arbetar fyra personer här med restaureringsprojekt och museiverksamhet.
CHwB Kosovo
Sedan 2001 driver KuG ett lokalt kontor i Pristina, med lokala arkitekter, ingenjörer, stads-planerare och ekonomer.
Andra länder
KuG arbetar även utanför västra Balkan. För närvarande driver Stockholmskontoret projekt i Vitryssland, Kenya och Syrien.
Regionala Program
Restaureringsläger
Praktiskt arbete med traditionella material och tekniker med unga yrkesverksamma från alla länder i västra Balkan.
Balkan Museum Network
BMN arbetar inom museisektorn med Västra Balkans gemensamma kulturarv .