Styrelse

Kulturarv utan Gränsers styrelse skapas av nio ledamöter som representerar både kulturhistorisk och förvaltningsmässig kompetens. Av dem är sex utsedda av Riksantikvarieämbetet , Sveriges Arkitekter, International Council on Monuments and Sites ( ICOMOS ) och International Council of Museums ( ICOM ). Resterande tre har styrelsen själv valt. Styrelsen utser också ordförande och vice ordförande. Kulturarv utan Gränsers styrelse har sitt säte i Stockholm, Sverige. Styrelsen arbetar helt ideellt.

Ordförande, Birgitta Johansen, Fil.dr. i arkeologi

Fil.dr. i arkeologi, men ser sig som kulturhistoriker efter ett snart 40-årigt yrkesliv, de senaste tjugo åren som chef. Hon har arbetat med historia och kulturarv från alla tider, av olika typer och på skilda platser, i städer så väl som på landsbygd. Arbetsgivare har varit Regeringskansliet, Riksantikvarieämbetet och idag Stiftelsen Örebro läns museum. Hon har erfarenhet av dokumentation och samlingar, utställningar, kunskapsuppbyggnad och FoU, fysisk planering, bidragssystem och lagstiftning. Hennes ledstjärnor har varit: landskapsperspektiv, historiskt medvetande, kulturell hållbarhet och relationen människa och kulturarv. Som ledare har det varit viktigt att följa med i tiden och utvecklas, och samtidigt ta det som fungerar och är bra vidare. Hon har ambitionen att skriva om och debattera kulturarv och historia.

Vice ordförande, Bosse Lagerqvist, Professor

Mellan 2012 och 2018 var han Prefekt för institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet. Han tog doktorsexamen i Kulturvård 1997 med en avhandling om fotogrammetri och informationshantering, och forskningsintressen täcker idag det industriella och maritima kulturarvet och kulturarvsprocessers potential att överbrygga och motverka konflikter. Under perioden 2004-08 kombinerade han den akademiska verksamheten med en anställning inriktad mot industriminnesfrågor, i Västarvet som är Västra Götalandsregionens enhet för natur- och kulturarvsfrågor. Mellan 2008 och 2012 var han koordinator för Göteborgs universitets strategiska initiativ kring kulturarvsstudier som ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Han tillbringade höstterminen 2018 på sabbatical i Tirana, Albanien, och arbetade där tillsammans med CHwB Albanien och Tirana universitet.
Styrelseledamot i KuG sedan 2020,utsedd av Riksantikvarieämbetet.

Sekreterare, Lena Flodin,

Kulturarvsspecialist (Senior Adviser Cultural Heritage) med lång erfarenhet av att arbeta med kulturarvsfrågor och arkeologi vid Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk, nationellt och internationellt.
Under flera år samordnat olika kulturarvsprojekt vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer i samverkan med partners i Centralamerika och i Afrika, finansierade av Sida. Projekt som syftat till att stärka myndigheter, museer, institutioner, och deras medarbetares kompetens i kulturarvsförvaltning, samt främja regionalt ägandeskap och samverkan. Styrelseledamot i KuG sedan 2019, utsedd av ICOMOS.
Styrelseledamöter

Anitha Bergenstråhle-Lind

text kommer inom kort.

Pål Anders Stensson, Arkitekt SA SAR

Erfarenhet från arkitektur, stadsplanering och kulturmiljövård vid projekt och verksamhetsledning i Sverige, Nordafrika, Mellanöstern, Östeuropa, Balkan, och Centralasien. Erfarenhet från verksamhetsledning på local, regional och nationell nivå, samt konsultarbete, projektledning och personalledning, ofta i katastrofområden. Medlem av Unesco´s expertkommittéer Iscarsah och Civvih.

Diana Walters

Internationell kulturarvskonsult som har arbetat i mer än 30 länder med stöd till individer och organisationer i avsikt att stärka kulturarv och museer som aktörer för social rättvisa, fred och mänskliga rättigheter. Hon har en doktorsexamen i museivetenskap, forskar och föreläser regelbundet med kollegor i universiteten i Göteborg, Plymouth och Exeter. Diana Walters har arbetet med KuG sedan 2007 och lett projekt över hela Balkan och i östra Afrika, styrelseledamot i KuG sedan 2018, utsedd av styrelsen.

Luitgard Löw

Född i Weissenburg, Tyskland. Studier i prehistoria, etnologi, medeltidsarkeologi och kulturminnesvård vid universitetet i Erlangen och Bamberg, Tyskland. Master i Etnologi (1988), doktorsexamen (2002) och post-doc (2007) i medeltid arkeologi. Utgrävningar i Österrike, Schweiz och Tyskland, utställningar och museiarbete i Österrike, publikationer inom kulturarv.
Sedan 2017 museichef, Västergötlands museum, Skara, Sverige och sedan 2003 lektor vid Bambergs universitetet.
Hennes forskning fokuserar på vetenskap historia, idéhistoria, vetenskapsteori, volkisch rörelse, nationalsocialistisk historia, SS-organisationen ”Ahnenerbe”, hällristningar i Sverige och Norge, medeltidens historia och arkeologi, material culture, kulturarv. Många års erfarenhet av ledarskap och projektledning.
Styrelseledamot i KuG sedan 2020, utsedd av ICOM.

Arijana Mandic, Arkitekt

Arkitekt som arbetar med restaurering och bevarande av förstörda kulturarv sedan 2006.
Styrelseledamot i KuG sedan 2020, utsedd av styrelsen.

Lotta Lehmann, Arkitekt SAR/MSA

Arkitekt med inriktning på stadsbyggande och planering. Lotta har lång erfarenhet av bevarande och utveckling av kulturmiljöer i den fysiska planeringen såväl som konsult som offentliganställd senast i rollen som utredningsarkitekt på Statens fastighetsverk. Tidigare styrelseuppdrag bland annat i Sveriges Arkitekter och i AI Pension för arkitekter och ingenjörer. Styrelseledamot i KuG sedan 2020, utsedd av Sveriges Arkitekter.

Rådgivare till styrelsen

Ing-Marie Munktell, fil. dr. museichef

Ledamot sedan 1998, ordförande 2013-2019.

Sven-Erik Köhlin

Skattmästare 1995-2015

Bengt O.H. Johansson, professor

Ordförande 2000-2006.