Tag:Minnesord

Bengt O.H. Johansson Arkitekturhistorikern, professor emeritus, Bengt O.H. Johansson, Stockholm, har lämnat oss i en ålder av 86 år. Vi sörjer med de närmaste anhöriga som är hustrun Kerstin, barnen Simon och Bente, barnbarnen,...› Läs mer