Digitalt seminarium: Skyddet av kulturarv vid krig – Sverige och Ukraina

Den 2 november kl. 9-12 genomför Stiftelsen Kulturarv utan gränser Sverige och Sveriges hembygdsförbund ett digitalt seminarium om skydd för kulturarv i händelse av krig.

Bakgrunden är kriget i Ukraina i vilket kulturarvet är ett utpekat mål för den ryska krigföringen. Krigets lagar följs inte av ryssarna. Detta krig påverkar som vi alla vet långsiktigt säkerhetssituationen i vårt land. Vi behöver därför alla, och på alla nivåer i det svenska samhället, börja tänka på ett annat sätt och förbereda oss därefter.

Frågan om kulturarv och krig är inte på något sätt ny, men den har fått en ökad aktualitet. Seminariet syftar till att sätta i gång ett undersökande samtal om vad som bör göras och av vem. Ett grundläggande skelett finns genom Haag-konventionen, men flera nivåer och olika typer av organisationer och ägare behöver få insikter i läget.

Seminariet vänder sig brett till museer, arkiv, hembygdsföreningar, församlingar och andra ägare och förvaltare av kulturegendom. Vi vill med seminariet också bidra till engagemang och solidaritet med Ukraina.

Första delen hålls på engelska där chefen för Maidanmuseet
i Kiev, Ihor Poshyvailo, medverkar via länk för att ge en lägesbeskrivning.

Andra delen av konferensen kommer att hållas på svenska, med inledande presentationer och efterföljande panelsamtal. Övriga medverkande är (i bokstavsordning): Anna-Karin S Johansson, generalsekreterare, Svenska Unescorådet. Mattias Legnér, professor i kulturvård, Uppsala universitet Campus Gotland, Susanne Thedéen, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Marcus Dahlberg, enhetschef, Svenska kyrkan. Ytterligare namn kan tillkomma innan programmet fastställs.

Från organisatörerna deltar Birgitta Johansen, ordförande för Kulturarv utan gränser (CHwB), Sverige och Jan Nordwall, generalsekreterare, Sveriges hembygdsförbund.

Konferensen modereras av journalisten Gunilla Kindstrand. Utsändning av seminariet görs från en studio i Stockholm. Seminariet kommer att spelas in och läggas ut via Sveriges hembygdsförbunds hemsida.

Alla är välkomna att delta! Anmäl dig via länken nedan.

Varmt välkommen!

Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund

Birgitta Johansen, ordförande för Kulturarv utan gränser (CHwB)

Anmälan

Du kan anmäla sig på Sveriges hembygdsförbunds hemsida (hembygd.se) ända fram till att webbinariet startar.

Länk till det digitala seminariet skickas i samband med anmälan.
Sveriges hembygdsförbundCHWB

Inbjudan Skyddet av kulturarv vid krig – Sverige och Ukraina

Bookmark and Share
Senaste nyheterna