BiH: workshop ‘Make it yours’

Makeityours1Medlemmar av olika religiösa samfund, etniska minoriteter och politiska partier deltog i restaureringen av Isa-bey hammam i Sarajevo som en del av en workshop den 28 augusti 2014. Workshopen organiserades av Kulturarv utan Gränser (KuG) i samarbete med Vakuf och USA Alumni Association i Bosnien och Hercegovina, och inom det EU-finansierade projektet ”Make it ours!” Läs mer på CHwB BiH

Makeityours2

Nihad Čengić, målerikonservator, håller i föreläsningen “En introduktion till bevarande och restaurering av kulturarvet, med tonvikt på användning av traditionella tekniker”.

Makeityours3

Bookmark and Share
Senaste nyheterna