Västra Balkan: Regionala restaureringsprojekt

KuGs regionala restaureringsläger genomförs på Balkan för att engagera människor i att värdera och ta vara på sitt eget kulturarv. Lägren har utvecklats till en enkel och framgångsrik träningsmodell i traditionellt bygghantverk och har de senaste sju åren ökat i omfattning, från ett fåtal studenter i Albanien till ett stort antal sammankomster i fyra länder (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo och Serbien) med deltagande från ytterligare 18 nationer. Syftet med lägren är att genom kulturarv bygga relationer mellan unga professionella, skapa förutsättningar för försoning och skapa fred och demokrati, liksom att bevara traditionella hantverk och teknik.

1497597_728601917177801_7980207586980388796_n

Utflykt till Labova у Kryqit church och Butrint Archaeological Park. Gjirokastra, restaureringsläger i Albanien, September 2014.

Under två veckor följer kursdeltagarna ett rigoröst program där teori kombineras med praktiskt restaureringsarbete. Vid varje läger görs ett urval av restaureringsobjekt som i sin tur ger lokalbefolkningen ett stöd i att reparera värdefulla byggnader eller historiska platser, genom att tillämpa traditionella material och tekniker. Dessa insatser har bidragit till bättre förståelse för det egna kulturarvet och uppskattning hos människor som lever i dess samhälle.

I våras tilldelades Kulturarv utan Gränser 2014 års EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award  för Regional Restoration Camps.

Här kan du se prisceremonin för Europa Nostra priset 2014:

http://youtu.be/emMA4YFcIeU

Bookmark and Share
Senaste aktiviteterna