Belarus: ICOM’s etiska regler med museiledare

ICOM-Belarus-seminar-web

ICOM: s etiska riktlinjer är allmänt antagna, men genomförs och används i mindre utsträckning. För att bredda kunskaperna, hölls den första utbildningen i Minsk 15-16 juni 2014.
Read more

Bookmark and Share
Senaste aktiviteterna