BIH: ‘Make it Yours’ projektet

Projektet ” Make it yours!” har fått förnyad finansiering av Europeiska Unionen med  €238,736 och startade den 1 juni 2014.

Letak-A5_info-grafika_eng_prednja1

Projektet syftar till att återknyta till den pågående restaureringen av Isabey hamam genom att engagera allmänheten i restaureringsprocessen för att utmana den rådande föreställningen om kulturarvet. Tanken är att olika sociala grupper ska delta i olika restaureringsåtgärder såsom puts av fasad, murverk mm. och därmed få en inblick i kulturarvsmiljön. Detta ska i sin tur öka medvetenheten kring kulturarvet, och även bidra till att utmana rådande fördomar och missförstånd kring begreppet kulturarv.


Projektets mål:

Att utmana den rådande föreställningen om kulturarv tillhörande en viss etnisk grupp.

• Att skapa en gemensam plattform och underlätta en öppen dialog om kulturarvet.

Att engagera sociala grupper aktivt i processen för kulturmiljövård och utforska rådande attityder gentemot begreppet kulturarv.

Sammantaget avser KuG att genom detta projekt öka allmänhetens inflytande och medvetenhet om kulturarvet samt föra en dialog om kulturarv, kultur och identitet.

Bookmark and Share
Senaste aktiviteterna