Syrien: ‘al-Hakawati’ projektet

Det övergripande målet med projektet ‘al-Hakawati’ är att använda inhämtat material från det traditionella muntliga historieberättandet som ett verktyg i det framtida försoningsarbetet i en post-konflikt situation i Syrien. Målgruppen är allmänheten, såväl barn som vuxna, samt svensk och arabisktalande personer. Projektet är fullt finansierat av Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Turnéplan är under produktion nu i september månad.

Fotor0924154530

Foto: CHwB, Annika Magnusson

al-Hakawati består av tre delar:
Antologi engelsk-arabisk: Färdigställs under hösten och kommer från och med januari 2015 att lanseras i Sverige och i MENA (Mellanöstern och Nordafrika) regionen. Boken kommer att delas ut gratis i samband med lanseringen.
Berättarföreställning med historier ur antologin kommer framföras på svenska och arabiska. I Sverige görs föreställningen i samarbete med berättarkompaniet Fabula Storytelling,
Vandringsutställning kommer att ställas upp i anknytning till föreställningen i mån av plats.

PicMonkey Collage

Foto: CHwB, Annika Magnusson

Bookmark and Share
Senaste aktiviteterna