Tag:moderno naslijeđe

Sa početkom u dvadesetim godinama, pa daljim razvojem sve do kraja osamdesetih godina prošlog vijeka arhitektura i urbanizam moderne su se raširili u gradovima Bosne i Hercegovine. Njihove refleksije u savremenoj arhitekturi su i...› Više informacija
Moderna arhitektura, kao jedan od umjetničkih oblika u arhitekturi 20. stoljeća, koju karakteriziraju inovativni oblici koji su oslobođeni tradicionalnih struktura i upotrebljavaju nove eksperimentalne materijale, danas je pod znatnim rizikom. Profesionalci iz sektora kulturnog...› Više informacija
U sklopu projekta «Studija izrade plana konzervacije i restauracije zgrade Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine» podržan od strane Getty fondacije kroz program «KeepingItModern», Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica i Historijski muzej Bosne i Hercegovine...› Više informacija