Seminar: Konzervacija modernih materijala – beton

U sklopu projekta «Studija izrade plana konzervacije i restauracije zgrade Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine» podržan od strane Getty fondacije kroz program «KeepingItModern», Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica i Historijski muzej Bosne i Hercegovine organiziraju jednodnevni stručni seminar na temu: Konzervacija modernih materijala: BETON.

Kada je nastao i kako se koristio beton? Na kakve zadatke je beton odgovorio, a sa kakvim izazovima se i danas nosi? Kako pristupamo zaštiti i obnovi betona u graditeljskom naslijeđu? Koji su dobri, a koji loši primjeri iz prakse rada sa betonom?

Predavač na treningu će biti Dr David Farrel, stručnjak iz prakse sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa betonom i ko-autor priručnika „Praktična konzervacija u graditeljstvu: beton.“ iz edicijestručnih priručnika koju je izdao English Heritage u Velikoj Britaniji. Gospodin Farell je doktorirao iz oblasti korozijskog inžinjerstva. Bio je direktor Odjela za inspekciju i nadzor u Industrijskom centru za zaštitu od korozije. Trenutno je generalni direktor firme Rowan Technologies Ltd, koja je konsultant na projektima za English Heritage. Radio je na brojnim istraživačko-razvojnim projektima na armiranim i masivnim betonskim konstrukcijama graditeljskog naslijeđa.

Seminar se održao 01. oktobra 2019. godine (od 10:00 -15:00) u zgradi Historijskog muzeja BiH.

Najnovije Vijesti