Pravoremena briga o baštini krucijalna je za njeno očuvanje

Simulacijom krizne situacije u muzeju i spašavanjem materijala koji dočaravaju stvarne muzejske predmete, završen je sedmodnevni trening o zaštiti i spašavanju muzejskih kolekcija i kulturne baštine. Trening je u Sarajevu okupio 28 učesnika iz 11 zemalja Zapadnog Balkana, Istočne Evrope i Bliskog istoka.

«Međunarodni trening o upravljanju rizicima u kriznim situacijama u oblasti kulturne baštine» održava se u Bosni i Hercegovini, Albaniji i na Kosovu od 07. do 27. novembra 2016. godine. Trening organizuju sestrinske organizacije Fondacije Kulturno naslijeđe bez granica (Foundation Cultural Heritage without Borders – CHwB) iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Kosova.

Učesnici treninga, mladi profesionalci iz oblasti kulturne baštine i muzeologije, dolaze iz Albanije, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Egipta, Gruzije, Irana, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske.

AbdelHamid Sayed iz Egipatske fondacije za spašavanje naslijeđa, Amra Šarančić Logo i Medina Hadžihasanović Katana iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Azra Bečević Šarenkapa iz Zemaljskog muzeja BiH, Lejla Mahmić iz Muzeja grada Zenice, Asja Mandić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i Vesna Živković i Marija Aćimović iz Centralnog instituta za konzervaciju u Beogradu tokom sedmodnevnog treninga u Bosni i Hercegovini učesnicima su približili različite pristupe i strategije očuvanju i spašavanju muzejskih kolekcija u kriznim situacijama.

Aktivno učešće menadžmenta kulturnih institucija, kao i svakog pojedinca iz oblasti kulturnog naslijeđa u sprečavanju novih i smanjivanju postojećih rizika od katastrofa je od krucijalne važnosti i to učešće ne počinje u trenutku kada se katastrofa desi, nego daleko ranije.

Sistemska analiza, planiranje i reduciranje izloženosti baštine različitim opasnostima smanjuje gubitke i nepopravljive štete na kulturnom naslijeđu. U okviru programa, učesnici su sudjelovali u različitim vježbama simulacije spašavanja materijala koji dočaravaju realne muzejske predmete u uslovima poplava, požara, ali i nemara kao ljudskog faktora. Cilj vježbi bio je da kroz praktičan rad upoznaju proces prije, tokom i nakon krizne situacije, kao i različite načine tretiranja muzejskih predmeta oštećenih usljed različitih faktora.

Ovaj trening je organizovan u sklopu regionalnog projekta Zaštita kulturnog naslijeđa u vanrednim situacijama na Balkanu (Balkan Cultural Aid Response for Emergencies – B+CARE). B+CARE je platforma osnovana u martu 2016. godine s ciljem da inspiriše, poduči i koordinira volontere u poslovima pripreme i pružanja pomoći u hitnim slučajevima.

Trening finansira Prince Claus fondacija za kulturu i razvoj iz Holandije i Vlada Švedske.

Najnovije Vijesti