Gradnja jedinstvenog studentskog paviljona od recikliranog materijala

Internacionalni Burč univerzitet iz Sarajeva u saradnji sa Francuskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, Šumarskim i Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Fondacijom Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) i Udruženjem “Savjet za zelenu gradnju” pokreće akciju prikupljanja recikliranog materijala u svrhu gradnje studentskog paviljona.

Ovaj studentski paviljon graditi će se od preko 80 % recikliranog materijala koji se prikupi tokom akcije koja počinje 21. augusta/kolovoza i traje do 30. septembra/rujna 2015. godine na području Kantona Sarajevo. Ovo jer prvi studentski paviljon ovakve vrste koji se gradi na području Bosne i Hercegovine.

Prostor će biti korišten za organizovanje izložbi i prezentacija, te kao mjesto okupljanja studenata. Ovaj paviljon je primjer kako uz upotrebu recikliranih materijala moguće doprinijeti zaštiti životne okoline, energetskoj efikasnosti, ali i kreirati moderan prostor dostupan i prilagođen svima podjednako.

“Objekat studentskog paviljona će u potpunosti biti izgrađen od prirodnih i recikliranih materijala što mu daje poseban značaj i vrijednost te će kao takav biti uzor za buduća planiranja i prilagođavanja u građevinskom sektoru.

U Bosni i Hercegovini se oduvijek gradilo sa prirodnim materijalima sa kojima je naša zemlja bogata, a koji su danas posebno cijenjeni zbog svojih izolacionih karakteristika. Kroz gradnju ovog objekta želimo ukazati na važnost recikliranja starih materijala i smanjenje otpada,” rekla je Sanela Klarić, šefica Odsjeka za arhitekturu Internacionalnog Burč univerziteta u Sarajevu.

Internacionalni Burč univerzitet sa svojim partnerima poziva sve građane i građanke koji žele donirati stare prozore, vrata, opeku, drvo i druge materijale za gradnju da se jave preko email adrese: ab.ud1679636642e.ubi1679636642@noil1679636642ivap1679636642 ili putem telefona 033 944 426, kontakt osoba Omar Kapetanović. Prevoz materijala koji želite donirati organizovan je sa vaše adrese do Internacionalnog Burč univerziteta.

Idejno rješenje za gradnju paviljona osmislili su studenti Internacionalnog Burč univerziteta, dok je odluku o najboljoj ideji donio žiri sačinjen od stručnjaka iz oblasti arhitekture, zaštite kulturne baštine, umjetnosti i kulture, te Francuske ambasade u BiH. Gradnja paviljona počinje u oktobru 2015. godine.

Najnovije Vijesti