CHwB BiH sudjelovao na najvećoj arheološkoj konferenciji

Kroz projekat „Otkrivanje arheologa Europe (DISCO)“ dva predstavnika CHwB Bosne i Hercegovine sudjelovali su na 20. konferenciji Evropske asocijacije arheologa (European Association of Archeologists – EAA), koja je održana u Istanbulu između 10.-14. septembra, 2014.

EAA konferencija je održana na Istanbulskom tehničkom univerzitetu i bila je najveća organizirana ikada do sada. Konferenciji je prisustvovalo više od 2.300 učesnika, organizirano je 150 sesija unutar šest tema i predstavljeno više od 2.000 radova i prezentacija.

Drugog dana konferenije, CHwB projek menadžer Andrew Lawler i praktikant Halid Lepan održali su prezentaciju “Bosna i Hercegovina: Kreiranje arheološke ‘profesije’ od početka”.
Kroz prezentaciju su Lawler i Lepan dali pregled rezultata ovog projekat u Bosni i Hercegovini, naglašavajući neke od najvažnijih socijalnih i pravnih problema sa kojima se suočava razvoj arheološke profesije u zemlji posljednjih godina, i postavili pitanja kako se ovi problemi mogu prevazići.

DISCO 2012-14 je multinacionalni projekat koji ispituje zaposlenje i barijere za multinacionalnu mobilnost unutar arheologije u 21 Europskoj zemlji. Rezultat projekta su nacionalni izvještaji na lokalnim jezicima partnera i engleskom o stanju u arheologiji, kao i multinacionalni izvještaj koji istražuje nadnacionalne probleme u 12 najvažnijih područja. Podaci za ovaj dio izvještaja sakupljeni su u zemljama učesnicama projekta. Projekat se realizuje uz pomoć Lifelong Learning Programme Evropske unije.

Tokom konferencije, sastanak partnera unutar DISCO projekta je održan.

Nacionalni izvještaj za BiH dostupan je na engleskom jeziku, te na latinici i ćirilici (tri verzije ovog izvještaja nalaze se u sekciji Publikacije/Publications)

Najnovije Vijesti