Bolja regionalna saradnja vodi boljim rezultatima

Predstavnici kulturnog i turističkog sektora iz Bosne i Hercegovine i Kosovo složili su se na regionalnog konferenciji održanoj u Sarajevu 23. novembra 2016. godine da bolja saradnja između zemalja je ključna za ekonomski razvoj i kulturnu razmjenu.

Konferencija “Spajanje društva kroz turizam i kulturu – Bosna i Hercegovina i Kosovo, Kako prevazići barijere u komunikaciji?” organizirale su nevladina organizacija EC Ma Ndryshe sa Kosova i Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica Bosna i Hercegovina (Foundation Cultural Heritage without Borders – CHwB).

Cilj konferencije bio je da okupi umjetnike, zanatlije, predstavnike turističkih agencija, univerziteta i vladinih institucija iz kako bi diskutovali o načinima kako prevazići trenutne probleme uzrokovane viznim režimom između ovih država.

Na konferenciji je istaknuto da su Bosna i Hercegovina i Kosovo raspolažu sa bogatim kulturno-historijskim i prirodnim naslijeđem koje treba učiniti dostupnim građanima obje zemlje. Ukidanje viznog režima i poboljšanja odnosa između ovih zemalja dovelo bi do njihovog ekonomskog jačanja, veće promocije turističkih, kulturnih i drugih potencijala koje imaju, ali i ostvarivanju ljudskih prava: prava na slobodu kretanja i prava na pristup kulturi i kulturnoj baštini.

Izvršni direktor DokuFesta sa Kosova, Eroll Bilibani i direktorica Pravo Ljudski Film Festivala, Kumjana Novakova govorili su o zajedničkom iskustvu i problemima koji su nastali tokom organizacije škole dokumentarnog filma u Prizrenu. Zbog nedobivanja viza učesnika iz Bosne i Hercegovine u zadnjem trenu prebačen i održan u Makedoniji.

Ovaj projekt je usmjeren na mlade iz različitih zemalja regije. Unatoč ovim problemima, mi nećemo odustati od saradnje, ali oni koji su najviše pogođeni viznim režimom su korisnici naših programa, mladi ljudi. Zbog viza dugoročno kreiramo predrasude među mladima,” rekla je Novakova.

Nihad Kreševljaković, direktor of Internacionalnog teatarskog festivala MESS, rekao je na konferenciji da je saradnja među umjetnicima iz obje države važna za kulturnu razmjenu.

Mi znamo da ono što se događaj na polju kulture je bitno i za nas. Oni imaju jedno od najboljih filmskih festivala u regiji i tamo postoje ljudi sa iskustvima koji su i nama važni. Mi ćemo kao Festival MESS nastaviti se truditi da čuvamo obraz onoga što mislimo da je BiH, a to je ona BiH koja ne diskriminira ljude ni po bilo kojem osnovu. Obzirom da se ovde radi o ozbiljnoj diskriminaciji ljudi mogu izraziti nadu da će se to u budućnosti promijeniti,” istakao je Kreševljaković.

Na koferenciji su govorili predstavnici turističkog sektora iz obje države. Zeke Ceku, stručnjak za turizam sa Kosova, u svom govoru rekao je da je cijeli Balkan jedna turistička destinacija.

Važnu ulogu ministarstava kao partnera u programima IPA prekogranične saradnje napomenula je Valbona Dushi, voditeljica Odjela za industriju iz Ministarstva trgovine i industrije Kosova, dok je panelista Berhil Šasivari, direktor bosansko-kosovskog privrednog udruženja Sofra sa Kosova, iznio ekonomske pokazatelje o gubitku profita i smanjenoj ekonomskoj robnoj razmjeni između BiH i Kosova.

Ova konferencija je nastavak dvodnevnog sastanka održanog u Kotoru, Crna Gora, u julu 2016. godine, a koji je okupio predstavnike civilnog i privatnog sektora u oblasti turizma i kulture. Konferencija se realizuje u sklopu projekta “Saradnja u turizmu i kulturi između Kosova i Bosne i Hercegovine”, financijski podržanog od strane Fondacije za otvoreno društvo Kosovo.

Najnovije Vijesti