Naše aktivnosti

za web
The IMANEO – Imaginaires croisés de l’architecture néo-mauresque(Criss-crossed imaginaries of neo-Moorish architecture) is a Creative Europe funded project which involves partners from five different European and North African countries: France, Spain, Bosnia, Tunisia and...
11.zeljeznicka IMG_5601
Sa početkom u dvadesetim godinama, pa daljim razvojem sve do kraja osamdesetih godina prošlog vijeka arhitektura i urbanizam moderne su se raširili u gradovima Bosne i Hercegovine. Njihove refleksije u savremenoj arhitekturi su i...
LOGO
Industrijsko naslijeđe predstavlja važan izvor saznanja o društvenim promjenama, istorijskim prilikama, sistemu upravljanja, načinu proizvodnje, odnosu prema radu, odnosu prema radniku, urbanizaciji, arhitekturi, kulturi, zabavi, radnom i slobodnom vremenu. Industrijsko naslijeđe ne podrazumijeva samo...
Screenshot 2020-06-22 at 14.50.50
Procjena spomenika nastalih nakon Drugog svjetskog rata u cilju razvijanja novog regionalnog turističkog proizvoda/ kulturne maršrute u jugoistočnoj Evropi. Među 12 grantova dodijeljenih od strane Regional Cooperation Council (RCC) iz fonda Evropske unije, podržan je i...
Youth in Crafts_illustration
Od augusta 2018. do aprila 2019. godine, Udruženje „Bosanske rukotvorine“ (BH Crafts) u saradnji sa Fondacijom Kulturno naslijeđe bez granica Bosna i Hercegovina (CHwB BiH) i Pravo Ljudski Film Festivalom realizovat će projekt fokusiran...
38580
Moderna arhitektura, kao jedan od umjetničkih oblika u arhitekturi 20. stoljeća, koju karakteriziraju inovativni oblici koji su oslobođeni tradicionalnih struktura i upotrebljavaju nove eksperimentalne materijale, danas je pod znatnim rizikom. Profesionalci iz sektora kulturnog...