Naš tim

Adisa Džino Šuta

Direktorica kancelarije
gro.b1686430567whc@o1686430567nizd.1686430567asida1686430567

Arhitektica i program menadžerica dio je tima CHwB-a od 2007. godine. U februaru 2014. godine  postavljena je za direktoricu ureda CHwB-a u Bosni i Hercegovini.

“Za mene je naslijeđe vodilja koja nas vraća nazad u prošlost, a istovremeno nas inspiriše da gradimo budućnost. Vjerujem da svako od nas pronalazi dio sebe u baštini kroz njeno ponovno otkrivanje i interpretaciju, jer je naslijeđe integralni dio naših života.”

Aida Mia Alić

Community Outreach Officer
gro.b1686430567whc@c1686430567ila.a1686430567im.ad1686430567ia1686430567

Aida je komunikacijska stručnjakinja sa preko 15 godina radnog iskustva. Radila je za regionalne i međunarodne organizacije u polju medija, tranzicione pravde, zaštite ljudskih prava, kulture i kulturnog naslijeđa. Aida ima iskustvo u interpretaciji, pisanju, storytellingu, multimedijalnoj produkciji, dizajniranju projekata i izložbi, i autorica je nekoliko publikacija. Aida se pridružila CHwB-u u julu 2014.

Ada Hamidović

Vanjska saradnica
gro.b1686430567whc@c1686430567ivodi1686430567mah.a1686430567da1686430567

Ada je završila Ekonomski fakultet u Sarajevu. Od 2011. godine radi u nevladinom sektoru. Njen posao uključuje upravljanje projektnom i finansijskom administracijom, kao i pripremu finansijskih izvještaja za različite donatore. Pored svoje profesionalne orijentacije prema finansijama, veoma uživa u kulturi i umjetnosti, a osjeća odgovornost i privrženost poštivanju ljudskih prava. Ada se pridružila CHwB timu u julu 2016.

Prijatelji i članovi porodice CHwB-a

 

CHwB se razvijao zahvaljujući velikom broju bivših uposlenika i praktikanata koji su svoju kreativnost i energiju ulagali u promociju našeg rada i zaštitu kulturne baštine.

Neizmjernu zahvalnost dugujemo svima pojedinačno!

Aida Vežić

Regionalna muzejska koordinatorica

Aida se pridružila CHwB-u kao projekt menadžerica. Razvijala je muzejsku saradnju i Balkansku mrežu muzeja. Aida je uživala u kreiranju novih projekata koji su imali za cilj očuvanje kulturnog naslijeđa, povećanje pristupačnosti muzejskih institucija i zagovaranje jednakog pristupa kulturi i kulturnom naslijeđu. Završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao i master studij “Kulturni projekti za razvijanje”, organizovane od strane Univerziteta u Torinu i Međunarodne Organizacije rada.

Arijana Mandić

Uposlenica od juna 2014 do novembra 2017

Arijana je arhitekta po struci i bavi se aspektima kulturne baštine od 2006. godine. Tokom godina bila je uključena u različite aktivnosti i projekte koji su se odnosili na obnovu, konzervaciju i očuvanje uništenog kulturnog naslijeđa.  “Vjerujem da naša kulturna baština predstavlja nezamjenjivi izvor života i inspiracije. Kulturna baština je nešto čime se bavite sa strašću ili se ne bavite uopšte!”

Aida Salketić

Uposlenica od novembra 2013 do februara 2017, vanjska saradnica do aprila 2018.

Aida Salketić je većinom radila sa muzejima na pitanjima ljudskih prava, različitosti i izgradnji mira kroz kulturne interakcije i povezivanje ljudi. Aida je magistrirala historiju umjetnosti i bibliotekarstvo na Univerzitetu u Sarajevu, i bila je Fulbright stipendista na Univerzitetu Oregon u Sjedinjenim Američkim Državama.

Halid Lepan

Praktikant od novembra 2013. do jula 2014. godine

Zbog srodnosti sa mojim poljem izučavanja (arheologijom), moja praksa u CHwB-u je pridonijela da bolje razumijem situaciju u kojoj se nalazi kulturno naslijeđe BiH, a posebno arheološko naslijeđe. Sama praksa u CHwB-u je doprinijela da dobijem stipendiju za dalje školovanje van BiH.

Smatram da kulturno naslijeđe BiH predstavlja “Ličnu kartu” naše zemlje kao i svakog pojedinca koji živi u njoj. Zbog raznolikosti i bogatstva našeg kulturnog naslijeđa smatram da je važno stalno ponavljati da ono pripada svim ljudima koji žive i onima koji će živjeti.

Vanja Vuković

Uposlenica od juna 2014. do septembra 2015. godine

Radeći za CHwB proširila sam znanje iz finansija, ali mi je omogućeno i sticanje znanja o procesima zaštite i restauracije spomenika kulturnog naslijedja, kao i šire sagledavanje problematike zaštite kulturnih spomenika u BiH.

Očuvanje i zaštita kulturnog blaga doprinosi očuvanju identiteta naroda koji žive u BiH i ujedno pomaže u stvaranju boljeg imidža naše države koja je prepoznatljiva po brojnim kulturnim spomenicima a ne samo po sukobima i razaranjima, na koje se, nažalost, često stavlja akcenat.

Boris Trapara

Praktikant od augusta 2014. do februara 2015. godine

U CHwB-u sam radio na različitim projektima iz oblasti zaštite i promocije kulturno-istorijskog naslijeđa kroz koje sam stekao puno novih vještina i upoznao mnoštvo profesionalaca iz oblasti zaštite naslijeđa. Zahvaljujući mom angažmanu u CHwB-u dobio sam priliku da posjetim Uppsala Univerzitet i upoznam švedskog kraljevskog arhitektu, Andreasa Heymowskog.

Slojevito naslijeđe naše zemlje predstavlja dobar primjer univerzalnih istorijskih, kulturnih i spomeničkih vrijednosti i kao takvo predstavlja neiscrpan izvor znanja, inspiracije, i tekovina kulture koje baštinimo za buduće generacije.