Zavičajni muzej Goražda – muzej zajednice

Muzej je smješten u malom industrijskom gradu, s jednim od lokaliteta svjetske baštine UNESCO-a (nekropolom sa srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima – stećcima) koji se nalazi u dolini Drine i blizu srednjovjekovnog puta prema Dubrovniku (Hrvatska). Osnovan je u septembru 2016. godine i trenutno postoji kao odjeljenje Kulturnog centra u Goraždu. Smješten je u zgradi izgrađenoj 1956. godine, u doba razvoja centara za kulturnu zajednicu širom bivše Jugoslavije. Postoji kao dio Kulturnog centra koji financira lokalna uprava (Općina). Početnu financijsku potporu projektnim aktivnostima osigurava kantonalno Ministarstvo kulture. Ključni partneri Muzeja su Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i Fondacija Kulturno nasljeđe bez granica (CHwB) u Bosni i Hercegovini.

Javno savjetovanje o viziji, misiji i ciljevima muzeja održano je u radionici koju je organizirao CHwB BiH u oktobru 2016. godine kao osnovu za izradu srednjoročnog strateškog plana. Muzej je definisao četiri ključna programa: (1) Istraživanje; (2) Program zajednice; (3) Promotivni događaji i (4) Obrazovni programi. Kao javna ustanova, poseban fokus muzeja je uključivanje zajednice kao vitalni doprinos daljnjem rastu institucije. Admir Dzemidžić, kustos muzeja, opredijeljen je za kontinuirano obrazovanje i učenje pohađajući obuke (prva pomoć baštini, očuvanje metalnih predmeta itd.)

Glavni cilj projekta je kontinuirano očuvanje i promocija kulturno-povijesnog bogatstva Bosansko – Podrinjskog kantona, kao i izgradnja kapaciteta za male regionalne muzeje u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi projekta su:

  1. Dizajnirati i izgraditi jezgru arheološke izložbe koja će imati snažnu vezu s lokalnim stanovništvom;
  2. Očuvanje ugroženih povijesnih i kulturnih muzejskih predmeta za buduće muzejske aktivnosti;
  3. Osigurati vlasništvo zajednice kroz njeno neposredno učešće;
  4. Osmisliti edukativnu i interaktivnu izložbu kao osnovu drugih muzejskih aktivnosti.
  5. Nadograditi sposobnosti profesionalaca iz malih muzeja u participativnom dizajnu izložbi i preventivnom očuvanju baštine.

Projekt je podržao Headley Trust iz Velike Britanije.