Studija izrade plana konzervacije i restauracije zgrade Historijskog Muzeja BiH

Moderna arhitektura, kao jedan od umjetničkih oblika u arhitekturi 20. stoljeća, koju karakteriziraju inovativni oblici koji su oslobođeni tradicionalnih struktura i upotrebljavaju nove eksperimentalne materijale, danas je pod znatnim rizikom. Profesionalci iz sektora kulturnog nasljeđa nemaju uvijek dovoljno znanja o prirodi i ponašanju ovih materijala, kao ni u izradi odgovarajućih protokola za njihovo očuvanje.

Kako bi se pozabavila ovim izazovima i podržala očuvanje moderne arhitekture, Fondacija Getty razvila je inicijativu pod nazivom Keeping it Modern u svrhu promocije vrijednosti i važnost modernog graditeljskog nasljeđa 20. stoljeća.

Od 2014. godine Keeping It Modern je dao potporu za 64 projekta čiji je fokus na stvaranju plana konzervacije, kako bi razvili vodič za dugoročan plan održavanja i očuvanja moderne arhitekture.

Sretni smo što vas možemo obavjestiti da je Historijski Muzej Bosne i Hercegovine u 2018. godini prepoznat i podržan od strane inicijative Getty Fondacije  Keeping It Modern.

Zahvaljujući financijskoj potpori Getty Fondacije, neprofitna organizacija Kulturno nasljeđe bez granica radi na izradi studije konzervacije i restauracije zgrade Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Fondacija će organizirati i seminar o očuvanju moderne arhitekture za mlade stručnjake iz regije. Rezultat će biti plana konzervacije koji će se baviti time kako buduće intervencije mogu integrirati noviju historiju zgrade, uključujući ratna oštećenja koja svjedoče o opsadi Sarajeva i opstanku kulture grada.