Modernističke mape Banje Luke, Mostara i Sarajeva

Sa početkom u dvadesetim godinama, pa daljim razvojem sve do kraja osamdesetih godina prošlog vijeka arhitektura i urbanizam moderne su se raširili u gradovima Bosne i Hercegovine. Njihove refleksije u savremenoj arhitekturi su i danas prisutne. Ideje arhitekture moderne u bosanskohercegovačke gradove ulaze sa blagim otporom prema novom i drugačijem tretmanu prostora. Ove ideje su predstavljene prvenstveno kroz stambenu arhitekturu, a kasnije i kroz sve više različitih tipova javnih objekata. Principi moderne arhitekture i urbanizma bili su u skladu sa aktuelnim društvenim uređenjem u kojem su našli plodno tlo za napredovanje, posebno nakon Drugog svjetskog rata.

Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica BiH (CHwB BiH) će u saradnji s Blue Crow Media u narednom periodu razviti modernističke mape za Banja Luku, Mostar i Sarajevo. Ove mape predstavljaju vodiče kroz gotovo jedan vijek razvoja arhitekture moderne u Bosni i Hercegovini. Dizajnirane su sa ciljem da skrenu pažnju na vrijedno, inspirativno i nedovoljno istraženo naslijeđe. Vrijednosti zgrada i ambijenata iz ovog perioda je moguće u potpunosti cijeniti samo ako se razumije kontekst više turbulentnih istorijskih perioda tokom kojih su oni nastali.

U cilju promocije kulturnih i arhitektonskih vrijednosti moderne, CHwB BiH radi na razvoju više povezanih aktivnosti koje su proizašle iz projekta „Keeping it Modern“ koji finansira Getty fondacija i čiji fokus je Historijski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu.