Balkanska Mreža Muzeja

Balkanska Mreža Muzeja je neformalna platforma za razmjenu, dijalog i promociju muzeja na zapadnom Balkanu. Funkcioniše putem internet platforme na kojoj članice mogu razmjenjivati informacije. CHwB trenutno facilitira BMN, a oformljena je od strane 11 muzeja, nakon veoma uspješne simultane izložbe „1+1, Život i Ljubav“ koja je održana 2011.godine. Mreža je porasla u svom obimu 2013.godine, i konstantno raste, a uskoro će postati nezavisna NVO.

Informacije se dijele putem internet stranice kao i stranice na društvenoj mreži Facebook.

 Ciljevi:

  •  Jučanje muzeja, kao i profesionalaca u oblasti muzeologije i baštine na Balkanu kroz izgradnju kapaciteta.
  • Muzeji su cijenjeni i koriste se kao resurs i važan akter u društvu.
  • BMN je jaka platforma za saradnju i zajedničko zagovaranje za muzeje kao institucije i ljude koji rade u njima.

 Partneri u implementaciji projekta:

Muzeji sa područja zapadnog Balkana

 Period:

2006.god – 2015.god

Donatori:

Švedska Vlada

Fondacija Stavros Niarchos