Konzervacija i restauracija zidnih slika Ferhadija džamije u Sarajevu

Konzervacija unutrašnjosti i restauracija zidnih slika Ferhadija džamije i izgradnja kapaciteta domaćih stručnjaka su provedeni sa ciljem obnove ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine i kreiranja uslova za održivo upravljanje. 

Ostvareni rezultati projekta:
Restaurirati zidne slike i površinu unutrašnjosti džamije
Restaurirati zidne slike i površinu trijema
Povećati i ojačati kapacitete za restauraciju u vidu praksi za mlade profesionalace iz Bosne i Hercegovine

Partner u implemantaciji projekta je bila kompanija Neimari d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Konzervator/restaurator: gdin. Nihad Čengić

Period:
Septembar 2011 – April 2013

Iznos:
198.500 KM (101.493,05 eura)

 Donator:
Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, Bosna i Hercegovina