Belarus

I Vitryssland inleddes ett samarbete 2013, med stöd från Sida för att identifiera ett mer omfattande stöd utifrån ett rättighetsperspektiv inom musei- och restaureringsområdet. Studiebesök, erfarenhetsbyten, föreläsningar och planering- och arbetsmöten har genomförts under projektet 2013-2014. Ett betydande arbete har gjorts för att identifiera samarbetspartner i Vitryssland, förstå problemen och förutsättningarna att arbeta i Vitryssland, samt att utarbeta ett avgränsat förslag. I huvudsak fokuserade stödet på att bryta isoleringen inom kulturarvsområdet i Vitryssland, genom att bygga kapacitet genom utbyten, utbildningar och att se till att de viktigaste regler och normer finns översatta till vitryska språket.

Några av de genomförda aktiviteterna varit studiebesök i Stockholm och Uppsala med deltagare från 20 vitryska museer och kulturarvsinstitutioner samt två deltagare från Litauen. I samarbete med Historiska Museet och Museum Gustavianum, genomförde KuG ett flertal studiebesök, erfarenhetsutbyten samt diskussioner om utmaningar och möjligheter för museiinstitutionerna i Vitryssland, utifrån egna behov och prioriteringar. Vitryska partner har också tagit del av KuGs verksamheter i Sverige, Kosovo och restaureringslägret i Gjirokastra, Albania.

Det två-åriga stödet från Sida för att bygga upp ett samarbete i Vitryssland med syfte att bryta isoleringen inom kulturarvsområdet, avslutades under våren 2014. Efter 1,5 års samarbete med ICOM i Vitryssland registrerades den nya stiftelsen Cultural Heritage & Modernity som sedan dess varit KuGs samarbetspartner. Genom medel från Svenska Institutet kunde arbetet, om än kortsiktigt, fortsätta och en översättning av ICOM’s etiska regler till vitryska är genomförd samt en första utbildningsinsats för 20 museianställda från lokala och regionala museer. I samband med detta organiserades också ett studiebesök till Pastavyregionen för ett restaureringsprojekt och ett expertmöte för att diskutera möjligheter att förbättra inventariesystemet för kulturarv i Vitryssland. Utbyten har också ägt rum med vitryska deltagare på konferensen ”Meet See Do” som genomfördes av Balkan Museum Network i Tirana april 2014.

Det två-åriga stödet från Sida för att bygga upp ett samarbete i Vitryssland med syfte att bryta isoleringen inom kulturarvsområdet, avslutades under våren 2014. Efter 1,5 års samarbete med ICOM i Vitryssland registrerades den nya stiftelsen ”Cultural Heritage & Modernity” som sedan dess varit KuGs samarbetspartner. Genom medel från Svenska Institutet kunde arbetet, om än kortsiktigt, fortsätta och en översättning av ICOM’s etiska regler till vitryska är genomförd samt en första utbildningsinsats för 20 museianställda från lokala och regionala museer. I samband med detta organiserades också ett studiebesök till Pastavyregionen för ett restaureringsprojekt och ett expertmöte för att diskutera möjligheter att förbättra inventariesystemet för kulturarv i Vitryssland. Utbyten har också ägt rum med vitryska deltagare på konferensen ”Meet See Do” som genomfördes av Balkan Museum Network i Tirana april 2014.