Tag:Jajce

Qëllimi fillestar i Kampeve Rajonale të Restaurimit, ka qenë të mbledhë së bashku profesionistë të rinj nga Ballkani Perëndimor dhe t’u ofrojë atyre udhëzime praktike për aplikimin e materialeve dhe teknikave tradicionale në projektet...› Lexoni më shumë
Kampi i 18-të Rajonal i Restaurimit të CHwB-së po zhvillohet nga 12 deri më 26 Korrik në qytetin e bukur të Jajce, pranë liqeneve Pliva, Bosnjë dhe Hercegovinë.Rreth dyzetë student dhe profesionistë të rinj...› Lexoni më shumë
CHwB thërret pjesëmarrësit e Kampeve të shkuar të rikthehen dhe të ndihmojnë në udhëheqjen e punëve. A ke qenë pjesëmarrës në një nga Kampet e shkuar dhe synon të  përfshihesh sërish në Kampet Rajonale...› Lexoni më shumë
Këtë vit, CHwB do të ndërmarrë një seri të re prej 5 Kampesh Rajonale Restaurimi nëpër Ballkanin Perëndimor. Kampet nga i 16-i te i 20-i do ti angazhojnë pjesëmarrësit në leksione përfshirëse dhe eksperience...› Lexoni më shumë