Projekte

Voskopoja_mason_456x270
Gjatë dimrit të vitit 2012, komuniteti i Voskopojës përjetoi reshje te mëdha bore, gjë  që shkaktoi rrënimin e pjesshëm të çatisë së  Kishës  së Shën Kollit. Kjo është kisha më me vlera  dhe më...
foto Niku dt.11.08 1027
Ndërhyrjet e shumta të viteve të fundit, jo vetëm në ndërtesa, po edhe në sinjalistikë, tabela, instalime teknike e në hapesira publike, kanë ndikuar në humbjen graduale të integritetit historik të qytetit të Gjirokastrës....
poster
Rrjet profesionistësh, bashkëpunim ndërkufitar, biseda frymëzuese Pjese e projektit rajonal “Ballkani Perëndimor – nga historia të pjesëmarrja aktive bashkëkohore”, seria e Seminareve të Trashëgimisë Rajonale synonin të përdornin trashëgiminë kulturore si një platformë për profesionistët, duke...
Gjirokastra_1
Trashëgimia për të gjithë Synimi kryesor i “Bëje Tënden” është të rrisë ndërgjegjësimin dhe përfshirjen e qytetarëve shqiptarë në kulturën e tyre dhe të advokojë për politikanët dhe grupet e interesit që ta marrin...
Stolac_app
Partneritet me komunitetin, trashëgimi e teknologji e re për nje të ardhme më të mirë Ky projekt bashkoi disa partnerë e grupe interesi për të krijuar një vizion të përbashkët për trashëgiminë në Stolac,...
SEE_Heritage_logo
Adresimi i Përbashkët i Sfidave të Trashegimise në Ballkan Trashëgimia Kulturore pa Kufij ka qënë nismëtare dhe më tej mbështetese e krijimit të një platforme rajonale për organizatat jo-qeveritare (OJQ) të cilat punojnë me ruajtjen dhe promovimin...