Projekte

Survey-photo
Të kuptojmë pronarët për të ndryshuar qasjet e tyre Duke u përballur me humbjen e vlerave autentike të trashëgimisë së ndertuar të Gjirokastrës dhe duke ditur se ndryshimi mund të arrihet vetëm nëpërmjet një qasjeje përfshirëse,...
CIMG1602
Trajnim i Konservuesëve: Shpëtimi i Një Koleksioni të Neglizhuar CHwB në bashkëpunim me HWB implementoi një trajnim 10-ditor mbi konservimin e tekstileve për specialistët e muzeve të rajonit në Gjirokastres, në prill 2014. Që nga fillimi...
CIMG1580
Vendosja e Standardeve te Reja me Tekstile Tradiconale Ky ishte i pari projekt që synonte rijetëzimin e përpunimit të leshit në Shqipëri. Leshi ka qënë një ndër produket jo-ushqimore më të rëndësishëm të Shqipërisë për...
_MG_4723
Ky projekt zhvillohet në kornizën ekzistuese të CHwB-së në lidhje me interpretimin e trashëgimisë kulturore dhe angazhimin e komunitetit nëpërmjet Kampeve Rajonale të Restaurimit për të lehtësuar një angazhim më të lartë të komunitetit...
Babameto_I_456x270
Banesa madhështore e  Babametove  është pjesë e rëndësishme e peizazhit urban-arkitektonik të Gjirokastrës dhe në qendër të zonës së mbrojtur, pjesë e trashëgimisë botërore. I braktisur plotësisht pas vitit 1997, ky monument i kategorisë...
Babameto_II_roof_456x270
Ndërtesa monument kulture e kategorisë së II-të në pronësi të familjes Babameto, që dikur ishte një nga objektet më të veçanta të pazarit të Gjirokastrës, prej shume vitesh ishte kthyer në një rrënojë.  Në...