Njoftim për Tender “Realizimi në shtyp i katër libërthave edukativë”

Trashëgimia Kulturore pa Kufij Shqipëri (CHwB Albania) fton kompanitë me përvojë për të paraqitur propozimet për “Realizimin në shtyp të katër libërthave edukativë”,  prokurim me numër reference 03-2023.

 Në kuadër të projektit “Platformat e Fuqizimit dhe të Mësimit përmes Trashëgimisë” CHwB Albania kërkon të realizojë në shtyp 4 libërtha me karakter edukativ mbi Muzeun Etnografik të Kavajës, Muzeun Etnografik të Krujës, Urën e Kurçajt (Krujë), Kalanë e Bashtovës. Ky është një nga projektet fitues nga thirrja e granteve “Recraft the Past, Build up the Future” të EU4Culture, një program i financuar nga Bashkimi Evropian, zbatuar nga agjencia e Kombeve të Bashkuara UNOPS, me mbështetjen e Ministrisë e Kulturës që synon rijetësimin e siteve të trashëgimisë kulturore të prekura nga tërmeti i vitit 2019.

Përshkrimi i detajuar i shërbimeve dhe i kushteve jepet në dokumentacionin e tenderit, si më poshtë vijon:

  1. Termat e Referencës
  2. Aneks 1 – Forma Ligjore
  3. Aneks 2 – Oferta Financiare

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve: 14 Prill ora  12.00.

Kontakt:

E-mail: gro.b1685947142whc@t1685947142nemer1685947142ucorp1685947142

Lajmet e fundit