NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË TENDER (SHTYRJE AFATI)

Objekti i tenderit: Ndërhyrje Emergjente Për Stabilizimin e Godinave Të Burgut Të Spaçit

Trashëgimia Kulturore pa Kufij – Shqipëri  (CHwB – Albania) fton kompani që janë të liçencuara në zbatimin e punëve restauruese në fushen e trashëgimisë kulturore të dorëzojnë oferta financiare / të vlefshme për punë konservuese në monumentin e kategorisë së dytë të Burgut të Spaçit. Ky projekt financohet nga qeveria Suedeze përmes CHwB Albania.

Vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit:

Dokumentat e tenderit mund ti tërhiqni në adresën: Rr. Ismail Qemali, P.34/1 Kt. III, Zyra Nr.15, Tiranë. Duke filluar nga data e shpërndarjes së këtij njoftimi 26/04/2017, deri në datën 03/05/2017, mund të tërhiqet dokumentacioni përkatës, nga ora 10:00 deri në orën 16:30.

Për të shkarkuar njoftimin e plotë ju lutem klikoni këtu: Burgu i Spacit-njoftimi i tenderit

Kontakti:

E-mail: gro.b1686417837whc@a1686417837inabl1686417837a1686417837

Telefon: 069 622 4567

IMG_0436-web

Lajmet e fundit