Njoftim për pjesëmarrje në tender

Objekti i tenderit: Restaurim i dyqanit “Loli-Qirinxhi” në Pazarin e Vjetër Korçë.

Trashëgimia Kulturore pa Kufij – Shqipëri  (CHwB – Albania) fton kompani që janë të liçencuara në zbatimin e punëve restauruese në fushen e trashëgimisë kulturore të dorëzojnë oferta financiare / të vlefshme për punë restauruese dhe konservuese në monumentin e kulturës, kategori e dytë, dyqani “Loli-Qirinxhi”. Ky projekt financohet nga Qeveria Suedeze përmes CHwB Albania.

Vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit:

Dokumentat e tenderit mund ti tërhiqni pranë zyrës të CHwB Albanianë adresën:Rr. Ismail Qemali, P.34/1 Kt. III, Zyra Nr.15, Tiranë.

Duke filluar nga data e shpërndarjes së këtij njoftimi 30/10/2017, mund të tërhiqet dokumentacioni përkates, nga e hëna deri të premte,nga ora 10:00 deri në orën 16:30. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 09/11/2017 ora 12.00 që do të jetë edhe ora e hapjes të ofertave.

Për të shkarkuar njoftimin e plotë ju lutem klikoni këtu: 01_Njoftimi i plote_Loli-Qirinxhi

Kontakt:

E-mail: gro.b1686417401whc@a1686417401inabl1686417401a1686417401

Telefon: 0692782230

Lajmet e fundit