Lajmet

Objekti i tenderit: Restaurim i dyqanit “Loli-Qirinxhi” në Pazarin e Vjetër Korçë. Trashëgimia Kulturore pa Kufij – Shqipëri  (CHwB – Albania) fton kompani që janë të liçencuara në zbatimin e...
Arkitektura tradicionale e banesave në qendrat e trashëgimisë botërore UNESCO të Gjirokastrës e Beratit përmban një mjet të veçantë për të luftuar një rrezik që i kanoset këtyre dy...
Objekti i tenderit: Ndërhyrje Emergjente Për Stabilizimin e Godinave Të Burgut Të Spaçit Trashëgimia Kulturore pa Kufij – Shqipëri  (CHwB – Albania) fton kompani që janë të liçencuara në...
Je një ish pjesëmarrës dhe dëshiron të angazhohesh sërish në kampet rajonale të restaurimit? Dëshiron të ndash njohuritë dhe përvojën tënde me një grup të ri pjesëmarrësish? CHwB-Shqipëri është...
Organizata Trashëgimia Kulturore pa Kufij – Shqipëri (CHwB Albania), Instituti i Monumenteve të Kulturës, Drejtoritë Rajonale të Kulturës Kombëtare në Gjirokastër, Berat dhe Korçë, Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik në...
Kampet Rajonale të Restaurimit mbushin 10 vjeç! Duke nisur nga shtatori 2007 në Gjirokastër, KRR kanë përshkuar një rrugëtim të gjatë e të suksesshëm. Tani është momenti për të...