Lajmet

Të gjithë jeni të ftuar në ceremoninë për dhënien e Çmimit të Bashkimit Evropian për Trashëgiminë Kulturore / Çmimit Europa Nostra 2014! Mund të gjeni programin e ceremonisë këtu: Programi...
Kampi i 19-të Rajonal i Restaurimit në Gjirokastër, Shqipëri, po i shtyn pjesmarrësit të mendojnë në drejtime të reja e të shqyrtojnë restaurimin si drejtimin e mundshëm të punës...
Në këtë kamp të organizuar në bashkëpunim me Muzeun e Qytetit të Mitrovicës dhe Heritage Without Borders, marrin pjesë studentë dhe profesionistë të rinj nga Kosova, Shqipëria, Bullgaria, Greqia,...
“Brenda 10 viteve të fundit, në shumicën e vendeve në Evropë, ka pasur një ndërrim paradigme, qasjeje dhe praktikash të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, me qëllim një përdorim më...
Kampi i 18-të Rajonal i Restaurimit të CHwB-së po zhvillohet nga 12 deri më 26 Korrik në qytetin e bukur të Jajce, pranë liqeneve Pliva, Bosnjë dhe Hercegovinë.Rreth dyzetë...
Ka mbetur pak më shumë se një javë për të aplikuar për një nga dy Kampet emocionuese Rajonale të Restaurimit (KRR) që do të ndodhin në 13-27 shtator. Kampi...