Partnerët

CHwB nuk do mund të bënte punën që bën pa pasur pranë një sërë partnerësh të ndryshëm dhe të aftë. Nga këta, janë:

Balkan Museum Network / Rrjeti i Muzeve të Ballkanit
Heritage without Borders / Trashëgimia pa Kufij
SEE Heritage Network / Rrjeti i Trashëgimisë së Evropës Juglindore
Universiteti Polis
Co-PLAN
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Universiteti Epoka 
Universiteti i Gothenburg-ut
Universiteti i Halmstad-it
Universiteti i Teknologjisë së Brandenburg-ut në Cottbus, Studimet e Trashëgimisë Botërore
Universiteti i Antwerp-it 
Muzeu Historik Kombëtar në Tiranë
Muzeu i Mitrovicës
Bashkia e Gjirokastrës
Muzeu i Kosovës
Qendra e Studimeve Albanologjike
Ministria e Kulturës së Shqipërisë
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës
Instituti i Monumenteve të Kulturës — Shqipëri
Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve Kulturore të Serbisë
Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare — Gjirokastër
Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare – Berat
Fondacioni Gjirokastra / GCDO
GEA Kërkim Shpëtim
ICCROM – Qendra Ndërkombëtare për Ruajtjen dhe Restaurimin e Monumenteve Kulturore
Qendra për Zhvillim Urban
GIZ – Albania
Ministria e Ekonomisë, Energjisë, Transportit dhe Zhvillimit Rajonal të Hessenit, Gjermani
Dhoma e Zejeve – Koblenz
Korpusi i Paqes në Shqipëri
Qendra për Migrim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (CIM)
Drejtoria Rajonale e Arsimit dhe Rinisë Qendra Kulturore “Fato Berberi”
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional,Gjirokastër
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional, Berat
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional, Korçë
Qendrat e Burimeve Familjare Focus Point
Inkubatori i ushqimit të trashëgimisë Comal                                                                                                   Fulbright Association