Kush jemi ne

Ne restaurojmë dhe ndërtojmë marrëdhënie.

Ju mund të mendoni që ne jemi një lloj zhvilluesi që restauron ndërtesa historike në zonat e prekura nga lufta ose fatkeqësitë natyrore. Ne do të thonim që jemi ekspertë të së drejtave të njeriut, ripajtimit dhe uljes së varfërisë. Ne restaurojmë trashëgiminë kulturore dhe ndihmojnë në ndërtimin e së ardhmeve.

Në këndvështrimin  tonë, ka një lidhje midis restaurimit të një ndërtese dhe ndërtimit të lidhjeve njerëzore, besimit, ekonomive, shoqërive, – dhe vetë kombeve. Një ndërtesë është më shumë se vetëm tulla dhe llaç. Është gjithashtu një lidhje me të shkuarën dhe një pjesë e historisë, sigurisë dhe identitetit të njerëzve.

Një lidhje me të kaluarën dhe një derë drejt  së ardhmes, – të dish se nga vjen të ndihmon të zgjedhësh cilën rrugë të ndjekësh drejt së ardhmes. Ne e promovojmë trashëgiminë kulturore si një motor zhvillimi lokal dhe rajonal që tërheq gjithashtu dhe turistë. Ky është një nga rezultatet. Tjetri është marrëdhëniet që krijohen gjatë punës. Dalja në sipërfaqe e togëfjaëshit “Ne” gjatë diskutimit se kush e merr vendimin për një vend të caktuar dhe si ky vend duhet vënë në përdorim.

Çdo projekt është një proces demokratizimi që ofron mundësi të panumërta për zgjidhje konfliktesh, forcim të besimit mes armiqve të dikurshëm dhe zhvillim ekonomik dhe shoqëror.

Krijimi i një ekipi burrash dhe grash me sfonde të ndryshme etnike dhe fetare bën të mundur takimin mes tyre, takim që në kushte të tjera do të ishte i pamundur.  Ata fitojnë një mundësi për të njohur njëri-tjetrin,  të besojnë te njëri-tjetri dhe të ndërtojnë diçka së bashku.

Angazhimi i mjeshtrave vendorë, bën të mundur përdorimin e metodave tradicionale të punës që janë shpeshherë respektuese të mjedisit dhe që gjenerojnë mundësi punësimi. Një ndërtues duhet të jetë i “prerë” për të bërë restaurim. Nëse kjo bëhet permes një konkurrence të ndershme, atëherë lind menjëherë mundësia për të diskutuar çështjet e korrupsionit dhe se si mund të luftohet ai. Kur restaurimi përfundon, ndërtesa duhet të mbrohet me ligje që duhen harmonizuar dhe me ato të vendeve të tjera.

Ky proces krijon kështu një nevojë për një administratë funksionale. Në nivelin vendor, restaurimi duhet përfshirë në një plan zhvillimi që mundëson një diskutim të hapur të zhvilimit vendor në tërësi – diskutim ky që forcon besimin mes njerëzve dhe besimin tek institucionet.

Detyra jonë është të nisim këto procese. Qëllimi ynë është që partnerët tanë t’i përfundojnë me sukses. Duhet kohë që këto procese të përfundohen: shkatërrimi i historisë është i shpejtë, por ndërtimi i besimit, demokracisë dhe të së ardhmes është shpesh një proces i mundimshëm.

Por mund t’ia dalim.