Kulturarv utan Gränser (KuG) är en oberoende svensk organisation som arbetar för att rädda och vårda materiellt och immateriellt kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter.

ZM-Photo_PerKåks
Vi står redo att hjälpa till med våra entusiastiska experter. Men när vår verksamhet...› Läs mer
5-456x270
Restaurationsprojektet av islamiska böneplatser på Balkan utvecklades av CHwB Kosovo och godkändes av Ministry...› Läs mer
AM-thumbnail
  Svenska Unescorådet träffade KuGs generalsekreterare Annika Magnusson som berättar om organisationens uppdrag och utmaningar men...› Läs mer
Booklet-Bridges-to-the-Future-Nov2015
  KuG firar 20-årsjubileum i år och sammanfattar sin verksamhet och vad organisationens åstadkommit...› Läs mer
Granskad av

     Granskad&GodkändGG 2015 - Stamp