Novo Brdo

Vår verksamhet

Kulturarv utan gränser har sedan en tid tillbaka en ny styrelse som tagit fram ny strategi och verksamhetsplan med mål att få igång verksamheten i Sverige med full kraft igen. Inledande kontakter om samarbete har tagits med Reportrar utan gränser, planering pågår för möte med stiftelser på Balkan och kontakter med länsmuseerna rörande samverkan experter/ kompetensutveckling har påbörjats. Det är några av de saker som pågår, läs mer i vårt nyhetsbrev.

Vill du läsa mer om vår internationella styrelse? 

STIFTELSEN KULTURARV UTAN GRÄNSER INTERNATIONELL STYRELSE (CHwB IB) grundad 2017, består av styrelsemedlemmar från Kulturarv utan gränser i Sverige, Albanien, Kosovo och Bosnien-Herzegovina. Meningen är att ha samlat ansvar över de olika grenarna av Kulturarv utan gränsers stora familj, så att arbetssätt, principer och värdegrund inte rubbas. De olika styrelsernas årsplaner ska studeras och utvärderas. Eventuella konflikter inom gruppen ska kunna lösas av den internationella styrelsen.

Stadgar för internationella styrelsen CHWB IB

Via länkarna nedan kan du följa vad som händer på våra systerstiftelser och regionala nätverk på Balkan. Länkarna går direkt till deras egna hemsidor.

Albanien Culture Heritage without Boarders

Bosnien-Herzegovina Cultural Heritage without Boarders

Kosovo Cultural Heritage witout Boarders

Balkan museums

South European Heritage