ICOM’s etiska regler med vitryska museiledare

ICOM: s etiska riktlinjer är allmänt antagna, men genomförs och används i mindre utsträckning. För att bredda kunskaperna, hölls den första utbildningen i Minsk 15-16 juni 2014.

ICOM Cover green        ICOM Cover purple
ICOMs etiska regler och dess manual gjordes tillgänglig för första gången på vitryska.

ICOM: s etiska riktlinjer för museer antogs 1986 och reviderades 2004. Det fastställer de värderingar och principer som delas av ICOM och den internationella museisamfundet. Där fastställs miniminormer för yrkesutövning och prestanda för museer och deras personal.

ICOM Sverige
ICOM Belarus på Facebook

Senaste nyheterna