Belarus

KuG har under 2013 påbörjat ett samarbete med museer, arkitekter och kulturarvsinstitutioner i Vitryssland, bl a ICOM. Ett nätverk har bildats med representanter från Vitryssland, Kosovo, Sverige och Litauen.

Erfarenheterna från KuGs arbete på Balkan har inspirerat till vidare förståelse av kulturell mångfald. Konkreta aktiviteter med studiebesök och workshops har genomförts, bl a besökte 27 museidirektörer Sverige för diskussioner hur man kan nå en bredare förståelse för kulturarvsfrågor.

Senaste nyheterna