Nyheter

Den första fredskonferens för ungdomar kommer att äga rum i Nairobi den 25-26 augusti 2015. Ungdomar från hela Kenya kommer att samlas för att dela med sig av sina...
Skolelever från Lugango primary school  visar sina museiföremål efter genomgång och diskussioner om hur man kan dokumentera utställningsföremål bl a genom att rita och avbilda föremålen. Övningen syftar till...
Youth for Peace (Y4P) är ett projekt i Kenya som påbörjas år 2015. Projektet riktar sig till unga personer och syftar till att lyfta fram kulturarvet som en viktig...
ICOM: s etiska riktlinjer är allmänt antagna, men genomförs och används i mindre utsträckning. För att bredda kunskaperna, hölls den första utbildningen i Minsk 15-16 juni 2014.         ICOMs...
Projektet Al-Hakawati – historieberättaren är just nu i insamlingsfasen och den grupp på ca 10 unga syriska intervjuare som utsågs i februari har redan samlat in ca 60 berättelser....
KuG har under 2013 påbörjat ett samarbete med museer, arkitekter och kulturarvsinstitutioner i Vitryssland, bl a ICOM. Ett nätverk har bildats med representanter från Vitryssland, Kosovo, Sverige och Litauen....