Aktiviteter

Berattare_Hakaya_thumb
-en berättarföreställning med sagor från Syrien. Det övergripande målet med projektet ‘al-Hakawati’ är att använda inhämtat material från det traditionella muntliga historieberättandet som ett verktyg i det framtida försoningsarbetet i en post-konflikt situation i...
BelarusThumbnail
CHwB has entered into strategic partnerships with museums, architects and cultural institutions in Belarus, including ICOM. A network has been formed with representatives from Belarus, Kosovo, Sweden and Lithuania. Experience from CHwB’s work in...
Journey-of-peace
Kulturarv utan Gränsers projekt i Kenya: heter “Journeys of Peace” och är centrerad kring en turnerande utställning som initierats av  Peace Museum Foundation och KuG med medel från Svenska institutet. “Journeys of peace” vill...
Syria_boys
Kulturarv utan Gränsers projekt ”al Hakawati – historieberättaren”, är skapat i syfte att bevara och sprida ett av Syriens immateriella kulturarv, nämligen den muntliga berättartraditionen. Historieberättandet anses bidra till samhörighet över etniska, geografiska och...