Kategori:startpage

Den första fredskonferens för ungdomar kommer att äga rum i Nairobi den 25-26 augusti 2015. Ungdomar från hela Kenya kommer att samlas för att dela med sig av sina erfarenheter och projekt med anknytning...› Läs mer
Skolelever från Lugango primary school  visar sina museiföremål efter genomgång och diskussioner om hur man kan dokumentera utställningsföremål bl a genom att rita och avbilda föremålen. Övningen syftar till att öka kompetens och kreativitet...› Läs mer
-en berättarföreställning med sagor från Syrien. Det övergripande målet med projektet ‘al-Hakawati’ är att använda inhämtat material från det traditionella muntliga historieberättandet som ett verktyg i det framtida försoningsarbetet i en post-konflikt situation i...› Läs mer
Youth for Peace (Y4P) är ett projekt i Kenya som påbörjas år 2015. Projektet riktar sig till unga personer och syftar till att lyfta fram kulturarvet som en viktig del av fredsbyggande. Genom ‘Youth...› Läs mer
ICOM: s etiska riktlinjer är allmänt antagna, men genomförs och används i mindre utsträckning. För att bredda kunskaperna, hölls den första utbildningen i Minsk 15-16 juni 2014.         ICOMs etiska regler och dess manual...› Läs mer
Projektet Al-Hakawati – historieberättaren är just nu i insamlingsfasen och den grupp på ca 10 unga syriska intervjuare som utsågs i februari har redan samlat in ca 60 berättelser. Många av dem är välkända...› Läs mer
KuG har under 2013 påbörjat ett samarbete med museer, arkitekter och kulturarvsinstitutioner i Vitryssland, bl a ICOM. Ett nätverk har bildats med representanter från Vitryssland, Kosovo, Sverige och Litauen. Erfarenheterna från KuGs arbete på...› Läs mer
CHwB has entered into strategic partnerships with museums, architects and cultural institutions in Belarus, including ICOM. A network has been formed with representatives from Belarus, Kosovo, Sweden and Lithuania. Experience from CHwB’s work in...› Läs mer
Kulturarv utan Gränsers projekt i Kenya: heter “Journeys of Peace” och är centrerad kring en turnerande utställning som initierats av  Peace Museum Foundation och KuG med medel från Svenska institutet. “Journeys of peace” vill...› Läs mer