Kenya: Vandringsutställning ‘Journeys of Peace’

Journey-of-peace.jpg

Kulturarv utan Gränsers projekt i Kenya: heter “Journeys of Peace” och är centrerad kring en turnerande utställning som initierats av  Peace Museum Foundation och KuG med medel från Svenska institutet. “Journeys of peace” vill betona det gemensamma kulturarvet i ett fredsbyggande projekt mellan olika regioner och kulturer i Kenya. Projektet vill underlätta dialog mellan olika grupper och har fokus på ungdomar.