Strategisk plan

Strategisk plan 2013-2016

Vårt övergripande mål är att förutsättningar och möjligheter för människor att åtnjuta kulturell frihet och kulturell mångfald förbättras och allt kulturarv i allt högre grad används som ett verktyg för att främja mänskliga rättigheter, fredsbyggande och demokratisk uteckling.

Huvudmål 1
Att det civila samhället blir mer dynamiskt och att kulturarvsinstitutionerna tar mer ansvar.

Huvudmål 2
Att kulturarv är en uppskattad och utnyttjad social, ekonomisk, kulturell och miljömässig resurs för det civila samhället och de statliga institutionerna på lokal nivå.

Huvudmål 3
Att en bredare professionell yrkeskår inom kulturarvsområdet kan anta utmaningarna att bevara kulturarvet ansvarsfullt i många länder.

KuG_StrategiskPlan_swe har följande innehåll

  • Vision och uppdrag
  • Vårt arbetsfält – sammanhang och trender
  • Våra mål
  • Vår värdegrund
  • Hållbara metoder och resultat
  • Uppföljning och utvärdering