Affiliation

Europa_Nostra_50_Years_-_Logo_-_FINAL_2_-kopia-

Europa Nostra
Paraplyorganisation med 200 internationella organisationer och har sedan 1980 arbetat för att bevarandet av Europas gemensamma kulturarv. KuG är medlemmar.

Europa Nostra Sverige I flera av Europas länder har nationella ‘Nostras’ bildats som paraplyorganisationer för de nationella Europa Nostra-medlemmarna. Detta för att skapa bättre kontakter för medlemmarna och för bättre kännedom om Europa Nostra. KuG är medlemmar.

ICSC_logo_MEMBER_BANNER_WEB
Sites of Conscience
Internationella sammanslutningen med ett världsomspännande nätverk som representerar historiska platser, minnesmärken, museer och verksamheter. Verkar för att ge allmänheten en djupare förståelse av det förflutna kring krig, konflikt och folkmord. KuG är medlemmar.

RSM_logo
Sveriges Museer
Riksförbundet Sveriges museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen.