Styrelse

Kulturarv utan Gränsers styrelse utgörs av nio ledamöter som representerar både kulturhistorisk och förvaltningsmässig kompetens. Av dem är sex utsedda av Riksantikvarieämbetet, Sveriges Arkitekter, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) och International Council of Museums (ICOM). Resterande tre har styrelsen själv valt. Styrelsen utser också ordförande och vice ordförande. Kulturarv utan Gränsers styrelse har sitt säte i Stockholm, Sverige. Styrelsen arbetar helt ideellt och sammanträder fem gånger per år.

board-2014

Från vänster: Johan Mårtelius styrelseledamot, Sven-Erik Köhlin skattmästare, Ing-Marie Munktell ordförande, Lena Hejll, sekreterare, Christer Gustafsson styrelseledamot, Malin Myrin styrelseledamot, Hanna Gårdstedt styrelseledamot. Gjirokastra, Albania 2013.
Saknas på bilden: Andreas Heymowski, vice ordförande och Klas Grinell och Dzenan Sahovic styrelseledamöter.

Ordförande Ing-Marie Munktell, fil. dr. museichef

Medeltidshistoriker med 30 års erfarenhet av museiarbete i ledande ställning. Som tidigare chef för Museum Gustavianum/Uppsala universitetsmuseum har hon medverkat till flera internationella nätverk för universitetsmuseer.
Senior adviser vid Uppsala universitet och arbetar med ett bokprojekt om universitetsmuseer. Styrelseordförande i Fredens hus Uppsala. Ledamot sen år: 1999.

Vice ordförande Andreas Heymowski, arkitekt SAR/MSA, slottsarkitekt

Sedan 2007 slottsarkitekt på uppdrag av Statens fastighetsverk och Kungl. Hovstaterna. Ledamot sen starten av KuG.

Skattmästare Sven-Erik Köhlin, civilingenjör

Verksam i Kulturarv utan Gränser sen 1995

Sekreterare Lena Hejll, utställningsproducent

Arkeolog och har en textil utbildning- Lång erfarenhet av arbete på olika museer; bl a fältarkeolog, antikvarie, textilkonservator och de senaste 20 åren som ansvarig för utställningsproduktioner. Har i samband med olika projekt haft möjlighet att arbeta internationellt. Arbetar på Historiska museet i Stockholm (sedan 2003). Styrelseledamot i KuG (sekreterare) sedan 2009.

Klas Grinell, docent i idé- och lärdomshistoria

Intendent med inriktning på globala samtidsfrågor på Världskulturmuseet i Göteborg. Docent i idéhistoria. Före detta reseledare i Mellanöstern och Sydostasien. Intresserad av islamisk idéhistoria, möten mellan traditioner och religioner, av normkritik, eurocentrism, fördomar, politik och rättvis turism. Ledamot sen 2013.

Christer Gustafsson, fil dr. professor

Professor i kulturvård vid Uppsala universitet. Hedersprofessor vid Nanjing universitet i Kina samt fakultetsmedlem vis Int Handelshögskolan i Jakarta, Indonesien. Generalsekreterare för ICOMOS International Scientific Committee on Economics of Conservation och anlitad som kulturarvsexpert av Euroepiska Kommissionen. Han var landsantikvarie i Halland mellan 2005 och 2012. Ledamot sen 2012.

Malin Myrin, fil. dr. konservator

Utsedd på mandat av ICOMOS Sweden där hon även är styrelseledamot (viceordförande). Malins forskningsområde är stenkonservering, hon disputerade år 2006 vid Göteborgs universitet. Malin är verksam som projektledare på Statens fastighetsverk i Stockholm med ansvar bl.a. för den omfattande restaureringen av Stockholms slotts fasader. Ledamot sen 2008.

Johan Mårtelius, professor, arkitekt sar/msa

Verksam i Kulturarv utan Gränser sen 1995. Professor Kungliga Tekniska Högskolan - Arkitektur.

Dzenan Sahovic , docent och lektor

Umeå universitet. Invald februari 2015.
Docent i statsvetenskap och lektor i freds- och konfliktforskning vid Umeå universitet. Ledamot av EU-projektet CRIC - Kulturarv, identitet och konflikt, där han ledde forskningen om återuppbyggnaden av kulturarvet efter Balkankrigen på 1990-talet. Intresse för politiken kring kulturarv i konfliktområden.

Margareta Biörnstad, f.d. riksantikvarie

Initiativtagare av Kulturarv utan Gränser, ordförande 1995-1999.

Bengt O.H. Johansson, professor

Ordförande 2000-2006.