Styrelse

Kulturarv utan Gränsers styrelse utgörs av nio ledamöter som representerar både kulturhistorisk och förvaltningsmässig kompetens. Av dem är sex utsedda av Riksantikvarieämbetet, Sveriges Arkitekter, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) och International Council of Museums (ICOM). Resterande tre har styrelsen själv valt. Styrelsen utser också ordförande och vice ordförande. Kulturarv utan Gränsers styrelse har sitt säte i Stockholm, Sverige. Styrelsen arbetar helt ideellt och sammanträder fem gånger per år.

Ordförande Andreas Heymowski, arkitekt SAR/MSA, slottsarkitekt

Sedan 2007 slottsarkitekt på uppdrag av Statens fastighetsverk och Kungl. Hovstaterna. Ledamot sen starten av KuG.

Vice ordförande Johan Mårtelius, professor, arkitekt sar/msa

Verksam i Kulturarv utan Gränser sen 1995. Professor Kungliga Tekniska Högskolan - Arkitektur.

Dick Sandberg, Arkitekt SAR/MSA, sekreterare

Kulturarvsspecialist med inriktning på långsiktig hållbarhet och energieffektivitet. Startade och byggde upp KuG´s kontor i Kososvo 2001-2008 och har sedan 2008 varit rådgivare för KuG´s kontor i Albanien. Sedan 2010 slottsarkitekt på uppdrag av Statens fastighetsverk. Lärare och föreläsare på KTH Arkitektur sedan 2008. Styrelseledamot i KuG sedan 2017, utsedd av ICOMOS.
Styrelseledamöter

Magnus Olofsson

Senior Advisor vid Vasamuseet med över 30 års erfarenhet av museiarbete. Har arbetat med samlingar, pedagogik, utställningar och allt däremellan. Har även arbetat på Riksantikvarieämbetet med frågor rörande internationella kulturarvsbrott. Styrelseledamot i Svenska ICOM 2010-2016 och styrelseledamot i KuG sedan 2018, utsedd av ICOM.

Pål Anders Stensson, Arkitekt SA SAR

Erfarenhet från arkitektur, stadsplanering och kulturmiljövård vid projekt och verksamhetsledning i Sverige, Nordafrika, Mellanöstern, Östeuropa, Balkan, och Centralasien. Erfarenhet från verksamhetsledning på local, regional och nationell nivå, samt konsultarbete, projektledning och personalledning, ofta i katastrofområden. Medlem av Unesco´s expertkommittéer Iscarsah och Civvih.

Diana Walters

Internationell kulturarvskonsult som har arbetat i mer än 30 länder med stöd till individer och organisationer i avsikt att stärka kulturarv och museer som aktörer för social rättvisa, fred och mänskliga rättigheter. Hon har en doktorsexamen i museivetenskap, forskar och föreläser regelbundet med kollegor i universiteten i Göteborg, Plymouth och Exeter. Diana Walters har arbetet med KuG sedan 2007 och lett projekt över hela Balkan och i östra Afrika, styrelseledamot i KuG sedan 2018, utsedd av styrelsen.

Bosse Lagerqvist, Professor

Mellan 2012 och 2018 var han Prefekt för institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet. Han tog doktorsexamen i Kulturvård 1997 med en avhandling om fotogrammetri och informationshantering, och forskningsintressen täcker idag det industriella och maritima kulturarvet och kulturarvsprocessers potential att överbrygga och motverka konflikter. Under perioden 2004-08 kombinerade han den akademiska verksamheten med en anställning inriktad mot industriminnesfrågor, i Västarvet som är Västra Götalandsregionens enhet för natur- och kulturarvsfrågor. Mellan 2008 och 2012 var han koordinator för Göteborgs universitets strategiska initiativ kring kulturarvsstudier som ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Han tillbringade höstterminen 2018 på sabbatical i Tirana, Albanien, och arbetade där tillsammans med CHwB Albanien och Tirana universitet.

Lena Flodin

ICOMOS

Luitgard Löw

ICOM

Arijana Mandic

Hedersledamöter

Ing-Marie Munktell, fil. dr. museichef

Medeltidshistoriker med 30 års erfarenhet av museiarbete i ledande ställning. Som tidigare chef för Museum Gustavianum/Uppsala universitetsmuseum har hon medverkat till flera internationella nätverk för universitetsmuseer.
Senior adviser vid Uppsala universitet och arbetar med ett bokprojekt om universitetsmuseer. Ledamot sedan 1998, utsedd av ICOM.

Margareta Biörnstad, f.d. riksantikvarie

Initiativtagare av Kulturarv utan Gränser, ordförande 1995-1999.

Sven-Erik Köhlin

Skattmästare 1995-2015

Bengt O.H. Johansson, professor

Ordförande 2000-2006.