Stöd oss

Vi behöver ditt stöd! Det behövs ekonomiska resurser och experthjälp för att snabbt kunna ge stöd och hjälp där kulturarv förstörs. Hur din medverkan kan se ut bestämmer du själv.

Ditt stöd kan ske genom:

  • att du som stödjande person sätter in pengar på vårt bankgirokonto 5248-6677.
  • att ditt företag blir fadderföretag till oss med ett basbelopp på 50 000 kronor
  • att donera pengar eller andra till likvida medel omsättbara tillgångar

Ett stöd till Kulturarv utan Gränser är också en trevlig gåva vid högtidsdagar och vid andra tillfällen i stället för blommor. Vi ordnar gåvobevis, kontakta sekretariatet gro.b1603499377whc@o1603499377fni1603499377

 

Kulturarv utan Gränser finns bedömd på Givarguiden, som tillhandahåller jämförbar information om olika organisationer.