Givare

Sida

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen och hanterar hälften av Sveriges budget för utvecklingsstöd.
Sida

Svenska Institutet

SI är en myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och miljö.
Svenska Institiutet

Svenska PostkodLotteriet

Svenska PostkodLotteriet är ett lotteri med syfte att samla in pengar till välgörenhet. Lotteriet stödjer organisationer, så kallade förmånstagare.
PostkodLotteriet

Stavros Niarchos Foundation

SNF är en av världens ledande internationella filantropiska organisationer, som stödjer verksamheter inom konst och kultur, utbildning, hälsa och medicin.
Stavros Niarchos Foundation
Fler givare

raa_logo_farg
Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet med ansvar för frågor om kulturarvet.