Samverkan Medlemskap

ICSC_logo_MEMBER_BANNER_WEB

Sites of Conscience Internationella sammanslutningen med ett världsomspännande nätverk som representerar historiska platser, minnesmärken, museer och verksamheter. Verkar för att ge allmänheten en djupare förståelse av det förflutna kring krig, konflikt och folkmord. KuG är medlemmar.

RSM_logo
Sveriges Museer
Riksförbundet Sveriges museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen.