Vesti

Ponosni smo da objavimo da su tri različita projekta naše kancelarije Zapadnog Balkana deo nedavno objavljene knjige: “Nasleđe vredi – Razmatranje o teorijama i praksama kulturnog nasleđa”. “Nasleđe vredi”,...
Grad Vučitrn, kao jedan od najstarijih na Kosovu, poseduje značajna dobra kulturne baštine koja predstavljaju različite periode života u ovoj opštini. Neki od ovih spomenika su obnovljeni i koriste...
Projekat restauracije Namazdžaha u Opolju, koji se nalazi u selu Buzez, Opština Dragaš, izradilo je CHwB, kancelarija na Kosovu, i odobrilo ga je Ministarstvo kulture, omladine i sporta u...
Džamija sela Zatrić u opštini Orahovac je tretirana u sklopu programa Hitnih intervencija u kulturi, kojeg finansira Fond Princ Klaus za kulturu i razvoj u partnerstvu sa CHwB na...
Kroz podršku Udruženja kulturne baštine Švajcarske, Schweizer Heimatschutz, kancelarija CHwB na Kosovu je završila spasilačku intervenciju na kuli Mustafe Dukaj, u selu Drenovac, opštine Dečani. Završene intervencije uključuju konsolidaciju krovne i...
Tokom ovog meseca u opštini Vučitrn, Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB), kancelarija na Kosovu, organizovala je kviz znanja “Nasleđe počinje s’tobom”. Ovo je prvi kviz ovakvog tipa koji obuhvata...