Vesti

Za više informacija o ovoj platformi i načinu prijave, pročitaj Vodič za prijavu i ispuni Prijavni formular  do 31. jula 2016.
Ovi promotivni spotovi imaju za fokus ljude i njihov odnos sa prirodnom i kulturnom baštinom. Projekti su deo prioriteta Lokalnih planova kulturne baštine šest partnerskih opština. Ovi planovi su izrađeni...
Sporazum između Švedske i Kosovske fondacije za Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB Kosovo) je potpisan za naredne četiri godine o osnovnoj podršci. CHwB Kosovo je naslednik  švedske fondacije CHwB,...
Dana 22. aprila 2016. godine održana je završna konferencija programa Lokalnih planova kulturne baštine 2012-15. Završna konferencija je imala za cilj da predstavi metodologiju, razmatranja, izazove i zajednička dostignuća...
Dana 21. aprila 2016 inaguriran je projekat delimične konzervacije i revitalizacije Kačaničke tvrđave. Ova inaguracija se održala u prisustvu Besim Ilazija, gradonačelnika opštine Kačanik, Annike Magnusson generalnog sekretara CHwB-a...
Kosovska fondacija za Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB Kosovo), 25. marta 2016. godine potpisala je ugovor za novi grant za projekat “Glavičica Etno Fest” sa Fondom za razvoj zajednice...