Vesti

Kosovska fondacija kulturno  nasleđe bez granica (CHwB Kosovo) završava 2016. godinu učlanjenjem u dve internacionalne mreže i to Europa Nostra na nivou Evrope i SEE Heritage na nivou regije. Naša...
Jedna zaboravljena zgrada u lošem stanju, kao što je Boksački klub Priština, 12.decembra bila je domaćin promocije “Lista kulturnog nasleđa pod rizikom”. Ovaj registar koji se po prvi put...
Kosovska fondacija kulturno nasleđe bez granice (CHwB Kosovo) učlanjuje se u četiri mreže lokalnih NVO-a: Mreža nezavisnih institucija umetnosti i kulture (RRIPAK), Platforma CiviKos, Mreža nezavisnih organizacija kulture na Kosovu – Kulturni...
Organizacije kao i aktivisti civilnog društva pozivaju Ministarstvo kulture da u što kraćem roku zapoćnu sa restauracijom ove građevine, kako bi se spasio, oživeo i vratio građanima spomenik visokih...
Autentične kule u selu Drenovac, srednjovekovni manastir Visoki Dečani, Hadum džamija, vodopadi Miruša ili jezera Plave su samo neki od turističkih tačaka koji su deo turističkih paketa pripremljenih od...
Memorijalnog i najvažnijeg dana za Albance, 28.novembra-dana nacionalne zastave, otvoren je Muzej grada Gnjilana. U prisustvu velikog broja posetioca i građana, muzej je inagurisao gradonačelnik opštine Gnjilane Lutfi Haziri,...